theemann.dk – Daniel Kunz Theemann

Agile practitioner | Love helping teams and organizations learn, improve and solve business problems.

Scrum Master – vær dit ansvar bevidst!

I de sidste mange år har jeg mødt mange dygtige Scrum Masters, dog med meget forskellige tilgange til rollen og ansvaret, som de har i et Scrum Team. Jeg har lært noget af dem alle, hvilket har udviklet mig og det er jeg meget taknemlig for.

I langt de fleste tilfælde er jeg dog blevet meget overrasket over, hvor stort et fokus Scrum Masteren har haft på trivsel i et Scrum Team – ja til tider har det virket som en besættelse, som jeg synes har gjort dem blinde for deres ansvarsområder i følge Scrum Guiden (SG).

Min holdning er, at der blevet skabt en udpræget misforståelse af, hvad en Scrum Master er og skal holdes ansvarlig for. Så kære virksomhed – forstå rollen og stil nu de rigtige krav til jeres Scrum Masters, så de kan shine og tage deres team til nye højder!

Jeg er absolut ikke uenig i, at psykologisk tryghed er meget vigtig for, hvordan et Scrum Team præsterer sammen og det skal der være fokus på, men det må ikke fjerne en Scrum Masters fokus på Scrum Teamets effektivitet. Som SG’en skriver, så er en Scrum Master ansvarlig for netop Scrum Teamets effektivitet:

“The Scrum Master is accountable for the Scrum Team’s effectiveness. They do this by enabling the Scrum Team to improve its practices, within the Scrum framework.”

– Scrum Guide

Desuden er målet med Scrum jo ikke at skabe glade Scrum Teams, som udelukkende trives og har det godt sammen. 

Nej, målet med Scrum er at løse komplekse problemstillinger og derigennem skabe værdi for kunden. 

“Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems.”

– Scrum Guide

Et af midlerne til at nå det mål er uden tvivl at arbejde med motivationen og dynamikker i et Scrum Team, hvor høj psykologisk tryghed spiller en afgørende rolle for at nå målet.

Så hvad kan årsagen være til det manglende fokus på Scrum teamets effektivitet? Ja, jeg har ikke svaret, men jeg har et bud, der er baseret på erfaringer, som jeg mener har været afgørende for det manglende fokus. 

De tre mest gængse, som jeg er stødt på og til stadighed støder på er:

  • Scrum Masteren mangler indsigt i sin egen rolle og sit eget ansvar
  • Scrum Masteren mangler viden om og indsigt i, hvad effektivitet er og hvordan det kan måles
  • Virksomheden giver ikke Scrum Master muligheden for at shine i rollen og tage teamet til nye højder (for det er det, de dygtige Scrum Masters kan).

Punkt 1 og 2 kan og skal du, som Scrum Master, selv gøre noget ved, hvis du vil udfylde det ansvar, som du er blevet givet.

Kære Scrum Master, vær nu proaktiv og nysgerrig på det, der reelt kræves af en Scrum Master og lav research på områder, som er dig ukendte. Den første research, du laver vil med garanti føre til nye ukendte områder, der kræver research og sådan vil det blive ved med at forgrene sig på din videre færd. Det gør denne rolle, så enormt spændende.

Punkt 3 vil kræve, at der arbejdes med ledelsen, og det kan oftest være den hårdeste nød at knække, da nogle ledelser er temmelig tunge at danse med, især hvis de har en fortid med projekter kørt efter vandfaldsmodellen og en udpræget Tayloristisk ledelsesstil.

Oftest har jeg oplevet en ledelse, som faktisk gerne vil ændre på deres indsigt i Scrum Master rollen, men de vidste simpelthen ikke, hvordan de skulle gribe det an. Derfor blev den del hele tiden udskudt. Her skal du som Scrum Master være proaktiv og i stand til at kommunikere din rolle og dit ansvar til dem på en for dem forståelig måde. Du skal ikke kun være i stand til at indtage dine ståsteder i Scrum Teamet, men også i organisationen, når det kræves af dig!

Én ting er at skabe fokus på Scrum Teamets effektivitet, men noget andet er at måle på, hvordan den påvirkes af de tiltag og eksperimenter, som teamet springer ud i.

Der er allerede skrevet mange gode artikler omkring måling af et Scrum Teams effektivitet, så det vil jeg ikke gå mere i dybden med.

Det som jeg vil anbefale enhver Scrum Master, det er at bruge Objectives and Key Results (OKR) og Evidence-Based Management (EBM). Erfaring med anvendelse af disse to framework bør være et krav i en jobbeskrivelse, når en virksomhed går på jagt efter en ny Scrum Master.

Hvorfor anbefaler jeg så det?

OKR er et gennemprøvet og meget anvendt middel til at skabe fokus på at opnå de vigtigste mål. Jeg har selv med succes anvendt OKR som middel til at definere produkt- og sprintmål.

EBM er for mig at se uundværlig for én Scrum Master, da frameworket kan skabe transparens omkring:

  • Scrum Teamet kan måle på deres effektivitet (Ability-to-Innovate)
  • Scrum Teamet kan måle på deres leveringshastighed (Time-to-Market, hvor Time-to-Learn er den mest omfattende måling)
  • Scrum Teamet kan måle på nuværende og potentiel værdi af produktet, hvilket kan vise, om de leverer den rette værdi nu og hvad den næste værdi skal være for kunden.

Netop Time-to-Learn er rigtig vigtig, fordi den måler tiden, det tager at gå fra en idé om at forbedre værdien til det punkt, hvor teamet kan validere om den idé faktisk forbedrede den værdi, som kunden oplever.

Jeg går heller ikke mere i dybden med OKR og EBM i denne klumme. De fortjener begge deres egen klumme engang i fremtiden.

For kort at opsummere så er dit ansvar i følge SG:

  • Etablere Scrum som defineret i Scrum Guiden. Det gør du ved at hjælpe alle med at forstå Scrum teori og praksis, både inden for Scrum Teamet og organisationen.
  • Scrum Teamets effektivitet. Det gør du ved at sætte Scrum teamet i stand til at forbedre sin praksis inden for Scrum framework.

Så kære Scrum Master, vær dit ansvar bevidst og lev op til det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.